Neuvonantaja

Profiili – DiSC®-analyysi: Neuvonantaja

  • Päämäärä: Ystävyys, onnellisuus
  • Vaikuttaa toisiin: Luo henkilökohtaisia suhteita
  • Liiallista: Epäsuora lähestymistapa
  • Paineenalaisena: Tulee ylijoustavaksi ja ylituttavalliseksi
  • Pelot: Erimielisyydet, konfliktit
  • Tehokkuuden lisääminen: Realistiset määräajat ja tehtävien loppuunsaattaminen

===

Neuvonantajilla on elämänmyönteinen asenne
ja heistä on helppoa nähdä toisissa ihmisissä näiden hyvät puolet.
He ovat erityisen tehokkaita ihmisongelmien ratkaisemisessa.
Heidän lämpönsä, eläytymiskykynsä ja ymmärtäväisyytensä tekevät
vaikutuksen toisiin.

He ovat hyviä kuuntelijoita ja ymmärtävät ongelmia
ja tekevät varovaisia ehdotuksia tyrkyttämättä ideoitaan toisille.
Neuvonantajat pyrkivät rakentamaan pitkäaikaisia ihmissuhteita.

Neuvonantajat ovat taipuvaisia liialliseen suvaitsevaisuuteen
ja kärsivällisyyteen suhteessa työtovereihin, jotka eivät
hoida tehtäviään.

Paineen alaisina heillä saattaa olla vaikeuksia ottaa esille
suorituksia koskevat ongelmat suoraan.

Neuvonantajat saattavat olla liian epäsuoria antaessaan
määräyksiä, esittäessään vaatimuksia ja valmentaessaan toisia.

Koska heidän asenteensa on “ihmiset ovat tärkeitä”,
he eivät ehkä painota yhtä painokkaasti tehtävien suorittamista.
He tarvitsevat joskus apua realististen määräaikojen asettamisessa
ja noudattamisessa.

Neuvonantajat suhtautuvat usein arvosteluun
henkilökohtaisena loukkauksena, mutta reagoivat positiivisesti
hyvin suoritettujen tehtävien johdosta saamaansa huomioon ja kehuihin.

Ollessaan vastuullisessa asemassa neuvonantajat kiinnittävät
suurta huomiota työolosuhteiden laatuun ja siihen, että
hänen ryhmänsä jäsenet saavat ansaitsemansa tunnustuksen.”

===

DiSC®-ANALYYSI AUTTAA

Tunnistamaan oman ja toisten tavan olla vuorovaikutuksessa
Mukauttamaan omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla
Tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet
Rakentamaan keskinäistä yhteisymmärrystä
Synnyttämään yhteisen kielen keskustella erilaisuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista

http://www.mlp.fi/disc

Mainokset